Forbud mot bibler – går regjeringen i totalitær retning?

Foto: Priscilla du Preez fra Unsplash

Regjeringen Støre vil forby organisasjonen Gideon tilgang til skolene og hindre elevene i konfirmasjonsalder å motta et eksemplar av Det nye testamentet. Samtidig tillater regjeringen interesseorganisasjoner å komme inn i skolene og argumentere for en kjønnsideologi mange borgere er uenige i. Dette er en selvmotsigelse. I mer enn 70 år har organisasjonen Gideon besøkt skoler og tilbudt elever i […]