Skriver
Skribent
Picture of Ragnar Andersen

Ragnar Andersen

Foto: Isi Parente fra Unsplash
Nei til sekulær kjønnsideologi
Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår et vidtrekkende forbud mot såkalt konverteringsterapi....