Nei til sekulær kjønnsideologi

Foto: Isi Parente fra Unsplash

Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår et vidtrekkende forbud mot såkalt konverteringsterapi. Ulik seksuell orientering og ulik såkalt kjønnsidentitet – attpåtil oppfattet som stabile størrelser, selv hos unge mennesker – skal ha aksept og støtte. Aksept og støtte skal derimot ikke en kristen kjønnsforståelse ha. Sammenlikner vi ulike tider eller ulike land, ser vi at normalitetsbegrepet har […]