Skriver
Skribent
Picture of Jan Bygstad

Jan Bygstad

Bibelen
Når synden rettferdiggjøres
Etter at Martin Luther hadde offentliggjort sine 95 teser mot avlaten i 1517, ble han innkalt til å forsvare...