Når synden rettferdiggjøres

Bibelen

Etter at Martin Luther hadde offentliggjort sine 95 teser mot avlaten i 1517, ble han innkalt til å forsvare dem i møte med kardinal Cajetan i 1518 og deretter under disputasen med Johan Eck i Leipzig i 1519. Her tvinges Luther til å trekke vidtrekkende konsekvenser av sitt ståsted: Luther påpeker at både paven og […]