Skriver
Skribent
Picture of Geir Stomnås

Geir Stomnås

Foto: Sandy Millar fra Unsplash
Liberalteologi på frikirkelig grunn
I samlivsdebatten som har pågått i landet vårt gjennom mange år, fremmes ofte tanken at det er mulig...