Liberalteologi på frikirkelig grunn

Foto: Sandy Millar fra Unsplash

I samlivsdebatten som har pågått i landet vårt gjennom mange år, fremmes ofte tanken at det er mulig å ha ulike syn på ekteskap og samliv og likevel stå sammen. Holdningene som preger Den norske kirke i samlivsspørsmål, har også begynt å gjøre seg gjeldende i frikirkelige sammenhenger. Både i Pinsebevegelsen, Den lutherske frikirken og […]