Skriver
Skribent
Picture of Fredrik Stormark

Fredrik Stormark

Papir
Spørsmålet Harald Hegstad ikke svarer på
Professor på MF, Harald Hegstad, skriver i Vårt Land 21.9. et tankevekkende innlegg om «Kirken og transdebatten»....