Skriver
Skribent
Inger Marit Sverresen

Inger Marit Sverresen

Foto: Laura Davidson fra Unsplash
Om Bufdir og organisasjonen FRI
Dagen beklaget fredag 5. mars at undertegnede i et innlegg 4. mars påstod at organisasjonen FRI hadde...