Om Bufdir og organisasjonen FRI

Foto: Laura Davidson fra Unsplash

Dagen beklaget fredag 5. mars at undertegnede i et innlegg 4. mars påstod at organisasjonen FRI hadde et eget kontor i Bufdir. Også organisasjonen FRI har reagert overfor PDK, og kalt det hele en konspirasjonsteori. Det er riktig at FRI ikke har et eget kontor hos Bufdir, men spørsmålet er om ikke sannheten om Bufdirs […]