Skriver
Skribent
Picture of Eivind Gjerde

Eivind Gjerde

Foto: Tom Hermans fra Unsplash
Radikal kjønnsteori inn i norske lærebøker
Den viktigste årsaken er de nye lærebøkene som blir tatt i bruk i forbindelse med den nye skolereformen...