Nakne uten skam

Teologen og forfatteren Stefan Gustavsson har utgitt mange bøker som gir et forsvar for den kristne tro i en stadig mer avkristnet verden. I denne boken, «Nakne uten skam», tar han for seg et mye misforstått og svært aktuelt tema: Det kristne synet på seksualitet. Seksualitetens godhet Det gjør han med utgangspunkt i et konservativt, […]

Et farlig forbud mot «konverteringsterapi»

Foto: Lensmannskontor, privat

Etter VGTV-serien «Homoterapi» med Morten Hegseth høsten 2019, oppsto en mediestorm mot kristne kirkesamfunn og organisasjoner som Til Helhet. I sommer igangsatte Solberg-regjeringen en lovutredning mot «konverteringsterapi». Lovforslaget de landet på, kriminaliserer slik terapi overfor unge under 16 år. Det er grunn til å anta at den nye regjeringen vil arbeide for en ytterligere innstramming. […]