Live not by lies

Foto: Bokomslag

Gjennom en lang rekke av verdens større og mindre dramaer, fra den amerikanske presidentvalgkampen via offentlig meningspoliti til de økende vanskelighetene med å bruke kontanter som betalingsmiddel, går det en rød tråd, nemlig en simultan konsentrasjon av teknologisk, finansiell og ideologisk makt på kolossal internasjonal skala som bør vekke uro. En som definitivt ikke liker […]