Hvordan skal kristen etikk forholde seg til virkeligheten?

Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash

Liberaliseringen av kristen samlivsetikk, som vi møter bl.a. hos Terje Hegertun og Harald Hegstad, framstilles som særlig virkelighetsbevisst. Det innebærer at i samlivsetikken kan man ikke «gjemme seg bak» Skriften. Dens etikk er ikke bare antikvert, men moralsk ødeleggende og må legges til side. For vi i vår tid kjenner virkeligheten bedre enn de bibelske forfattere, også […]

Oslo Misjonskirke baserer seg tydeligvis på Terje Hegertuns homofili-syn

Foto: Wisconsinpictures fra Unsplash

Er det protestantiske «Skrift-prinsippet» i krise? Det må det vel være, når «Oslo Misjonskirke Betlehem» (OMB) aksepterer homofilt samliv som etisk godt og rett. Avisen Dagen reagerer på nylæren i OMB på denne måten: Selv om man er klar over hva bibeltekstene sier, velger man «å ikke bry seg om det» (Dagen 28.11.22). «Skriften alene» er blitt […]

Lex Trettebergstuen

Stopp

Lovforbudet mot konverteringsterapi er på vei. Avisen Dagen har hatt et intervju med statsråd Anette Trettebergstuen om saken (20.09.2022). Det ble fulgte opp med lederen «En formynder i statsrådsstolen» (Dagen 21.09). Lex Trettebergstuen er en alvorlig trussel mot tros- og religionsfrihet. Kan den avverges? I demokratiet skal den enkelte ha frihet til å ta hånd om eget […]

Hegstad i tåkeheimen anklager konservative for å tåkelegge

Foto: Jakub Kriz fra Unsplash

Harald Hegstad mener at konservative tåkelegger debatten om seksuelt samliv ved å trekke inn polyamorøse forhold og andre konsekvenser av den seksuelle revolusjon (VL 10.09). Noen egentlig begrunnelse kan jeg ikke se at han anfører. Hegstad nye syn på seksualitet og ekteskap er blitt slått stort opp, men jeg har forgjeves sett etter en mer […]

Pride – en horisontal revolusjon

Foto: Towfiqu Barbhuiya fra Unsplash

Pride-bevegelsen har som mål definitivt å avvikle den kristne tradisjonens seksualetikk som normerende for samfunnet. Det betyr at heteroseksualitet som utgangspunkt oppfatning av samliv, formering og familie skal vekk. I stedet skal en helt annen ideologi overta. Den kan betegnes erotisisme. Det legges da vekt på den erotisk-seksuell vitalitet som den innerste kjerne i humaniteten. […]