Biskop i Church of England åpner for likekjønnet vigsel

Foto: Maico Pereira fra Unsplash
Foto: Maico Pereira fra Unsplash

Biskop Steven Croft sier ifølge BBC at han er lei for at synet hans på likekjønnet ekteskap både har «forandret seg sakte» og har «forårsaket virkelig skade, uenighet og smerte».

I et essay har han skrevet at også ordinerte kirkelige medarbeidere burde kunne gifte seg med en partner av samme kjønn. Det skriver avisen Dagen.

Kirkeretten i Church of England åpner ikke for vigsel av likekjønnede par. Selv om det heller ikke finnes noe offisielt ritual for forbønnshandlinger, kan den enkelte menighet tilby dette.

Biskoper skal gi anbefaling

Ingen andre kirkeledere på tilsvarende nivå som Croft har gått ut med et nytt lærestandpunkt i denne saken. Etter at han gjorde det, har fem andre sluttet seg til ham, ifølge The Guardian.

Utspillet fra Croft kom etter at biskoper i Church of England hadde vært samlet i tre dager for å diskutere saken. I desember skal biskopene utforme en anbefaling som skal gå til Generalsynoden, det øverste styrende organet i kirkesamfunnet, i februar.

Globale spenninger

Uenighet om homofilt samliv har skapt sterke spenninger både innenfor Church of England og i det globale anglikanske fellesskapet. Søsterkirkene i USA, Canada og Skottland har innført liturgier for vigsel av likekjønnede par, mens kirken i Wales har innført velsignelsesliturgi.

Anglikanske kirker i det globale Sør har advart sterkt mot liberalisering på dette feltet fordi de ser det som et klart brudd med Bibelen, og noe som må føre til kirkespittelse. Flere kirkeledere valgte av den grunn å holde seg unna Lambeth-konferansen i sommer. Den avholdes hvert tiende år.

Erkebiskop bekreftet avvisning

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, har bekreftet at en erklæring fra 1998 som slår fast at det er synd å leve ut homoseksualitet. Likevel er det tegn som tyder på at Church of England kan bevege seg i retning av å la ordinerte medarbeidere følge sin egen overbevisning.

En undersøkelse gjennomført nylig viste at 1100 prester er villige til å forestå vigsler av likekjønnede par, ifølge The Guardian.

Forkjempere for liberalisering i Church of England hilser velkommen utspillet fra Croft.

Fra teologisk konservativt hold blir det advart mot utviklingen han ønsker seg.

«Oxford-biskopens syn på likekjønnet ekteskap setter flertallets mening over Bibelen», skriver Peter Lynac i Evangelical Alliance i en artikkel hos Premier Christian Media.

Lynas mener argumentasjonen i heftet ikke holder mål teologisk.

Andrea Williams, som leder kampanjeorganisasjonen Christian Concern, mener det vil være en katastrofe for kirken hvis den aksepterer liberalisering.

«Dette alternative evangeliet som aksepterer seksuelt kaos, elsker og tjener verken Gud eller samfunnet, skriver Williams på anglican.ink.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter