Relativismens slaveri

Foto: Jiroe Matia Rengel fra Unsplash

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i […]

Helsedirektoratet: Hormonbehandling av barn kan bli strammet inn

Foto: Myriam Zilles fra Unsplash

Helsetopper skal nå vurdere om hormonbehandling av transpersoner under 18 år skal defineres som utprøvende behandling. Hvis det skjer, vil det bli strengere krav til å gi denne typen behandling til barn. All behandling vil da bli flyttet til spesialisthelsetjenesten. Det betyr at private aktører og kommunale tjenester, som Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), ikke […]