Skal identitetspolitikken seire i USA?

Foto: Darren Halstead fra Unsplash

Representantenes Hus i den amerikanske Kongressen har vedtatt et forslag til ny diskrimineringslov. Den nye loven inkluderer blant annet både seksuell orientering og kjønnsidentitet, og lovforslaget sendes nå til Senatet hvor avstemmingen imøteses med stor spenning. Det ble fremmet et tilnærmet likt forslag i 2019, men da hadde republikanerne flertall, og avviste forslaget. Daværende president […]