Diskrimineringsloven fører til ensretting

Foto: Markus Winkler fra Unsplash

Hva har skjedd når kommuner ikke vil støtte kristne menigheter på grunn av deres konservative forkynnelse og skoler i Oslo ikke vil ha praksisstudenter fra NLA på grunn av NLAs kristne ståsted? Det er lett å si at det hele dreier seg om et angrep på trosfriheten, men går vi dypere inn i materien, ser […]