Synden oppheves, Jesus gjøres overflødig og det hellige blir krenkende

I dag er det første søndag i advent, starten på vente- og forberedelsestiden fram til jul, høytiden da vi feirer Guds komme til jord. Adventstiden peker både bakover og framover i tid. Bakover til årsaken til Jesu komme, og framover mot løsningen på det problemet menneskeheten befant seg i. Vi kunne ikke overvinne konsekvensene av […]

Twitter utestenger journalist for å gjengi objektive fakta transbevegelsen misliker

Social media

Twitter now considers objective, verifiable facts ban-worthy hate speech. At least, the pesky facts that woke liberal activists don’t like. Apparently, dissident gay journalist Andy Ngo, editor-at-large at the Post Millennial, ought to have known that our Twitter overlords wouldn’t permit him to cite facts disputing the transgender oppression narrative. Ngo made the mistake of daring to […]

Transpar tillater 5 år gammelt barn å skifte kjønn

Britain’s first transgender couple have stoked controversy by revealing that they will allow their 5-year-old child to also begin gender transition. Britain’s first two-generational transgender family revealed that their five-year-old son is transitioning into a girl. Jody and Greg Rogers from Glasgow said they both suffered abuse online and in their hometown following the announcement. […]