Når fornuften forsvinner

Skal man definere den vestlige kultur, er det vanskelig å komme utenom begreper som rasjonalitet og moralske absolutter. Med basis i en kristen tenkning har vi underlagt oss naturen og lagt grunnlaget for en sivilisasjon der vi har tatt for gitt at noe er sant. Vi har forholdt oss til rasjonalitet og kravet om bevisføring […]