Far skrives ut av historien, det eneste våre barn trenger, er en mor

Til våren skal Stortinget ta stilling til ulike forslag knyttet til hvordan kvinner kan ta i bruk gen- og bioteknologi for å få barn. I denne sammenhengen er det avgjørende hva Høyre går inn for, og Aftenposten har fått rede på at et flertall i partiets prinsipprogramkomité sier nei til å tillate eggdonasjon, mens et flertall sier […]