Homofiles frigjøring, andres slaveri?

Den norske kirke har nå en vigselsliturgi som gjør at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) kan gifte seg i kirken. Et flertall i Kirkemøtet stemte mandag for liturgien. Den nye liturgien kommer i tillegg til den eksisterende, som er fra 2003. Det få eller ingen spør om, er om den friheten noen nå feirer, egentlig er så frigjørende […]