Bent Høies totalitære kjønnsideologi

I Dagsnytt Atten 25. juni var regjeringens lovforslag om nye prosedyrer knyttet til muligheten for å skifte kjønn et av temaene. Regjeringen vil gjøre det enklere å skifte kjønn juridisk, det skal ikke lenger være nødvendig med kirurgisk inngrep eller sterilisering. Etter regjeringens forslag skal alle som har fylt 16 år få lov til å […]