Kvinnelige prester og homofile ekteskap

Når man innser at det å gi rom for en skapertanke ville underminert ekteskapslovens rasjonalitet og troverdighet, må all religiøst begrunnet argumentasjon avvises, den kan kun tolereres som refleksjoner i det private rom. Denne våren har debatten om kjønnsnøytrale ekteskap blusset opp på ny. Fra ledelsen ved MF har det kommet uttalelser om som tyder på at de […]