Kjønnsrevolusjonen

Det har i den senere tid vært stadig større fokus på regjeringens arbeid for å tilpasse skole og barnehage den nye seksuelle hverdagen. Homoeventyr, trekantforhold og liberal teologi står på programmet. Politikere, redaktører og kristne ledere blir forbauset. Noen maner til kamp mot den nye seksualetiske plattformen barnehager og skoler skal drives ut fra, men […]