Skeiv teori og ny ekteskapslov

Den nye ekteskapsloven vil styrke ekteskapet som institusjon. Dette har vært et viktig argument i kampen for lovendringen i ekteskapsloven. Men ingen stiller spørsmålstegn ved den virkelighetsoppfatningen som ligger til grunn for endringen, og om denne virkelighetsoppfatningen i det hele tatt kan styrke ekteskapet som institusjon. Ekteskapet som sosial institusjon hviler på to fundament; funksjoner […]