Foto: Tim Marshall fra Unsplash

Regnbueminister Abid Raja mener polygami er umoral

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

I mai i år gikk leder i Minotenk Linda Noor ut i Minervanett.no og sa at Norge må akseptere at muslimer praktiserer flerkoneri på tross av at det er ulovlig i Norge. Uttalelsene fikk tidligere justisminister Per Willy Amundsen til å reagere, og daværende likestillings- og integreringsminister Guri Melby skapte aldri så lite rabalder da hun sa at det ikke er forbudt med religiøse ekteskap i Norge.

Med Abid Raja som ny statsråd for kultur- og likestilling, har Amundsen på nytt stilt spørsmål om polygami. Ifølge Avisen Vårt Land ba Amundsen i et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Raja  statsråden gjøre rede for hva han selv synes om saken. Amundsen bruker Rajas fortid i Minotenk og som moskétalsmann som grunn til at han igjen ber om klarhet om flerkoneri her til lands.

Abid Raja, som representerer et parti der pridebevegelsen oppfattes som en del av partiets sjel, og som ofte har iført seg regnbueflagget i anledning Pride, har åpenbart vanskelig for å se hvilken ideologisk konflikt han står i. Det synes fortsatt å være politisk ukorrekt å støtte polygami i Norge, utfordringen er at vår tids sterkeste ideologiske bevegelser, LHBTIQ og multikulturalismen, gjør en slik motstand svært vanskelig.

For kort tid tilbake gikk Abid Rajas statsrådskollega, barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse, ut og ønsket oss alle en fantastisk Pride. Hennes budskap var at familier kommer i alle mulige former, og at vi skal ha lov til å elske dem vi vil. Samtidig har staten forpliktet seg til å støtte de som opptrer som normbrytere på det seksualetiske området. Det vil si, staten har som mål å avskaffe våre tradisjonelle ideer om seksualetikk.

På samme måte oppfattes religiøs pluralisme som et gode, noe som bekreftes i alle tenkelige sammenhenger, fra diskrimineringslovgivning til skolers læreplaner.

I denne konteksten går så kulturminister- og likestillingsminister Abid Raja ut og sier til Vårt Land at polygami er umoralsk:

 Jeg er enig i at flerkoneri eksisterer og mener det er moralsk uakseptabelt. I Norge vet jeg at noen mener det er religiøst akseptabelt siden islam tillater det, men de aller fleste norske muslimer vil aldri praktisere polygami.

Det er interessant at Raja våger å ta avstand fra noe islam tillater, og erkjenner at polygami er en del av islams lære, men hva med organisasjonen FRI og de som definerer seg som polyamorøse?

Organisasjonen FRI sier nemlig i sitt program at ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal respekteres. FRI legger til grunn at folk vet best selv hvilke familieordninger som passer for dem, og at alle relasjoner og familieformer basert på samtykke og likeverd skal aksepteres.

Vi kan like det eller ikke, men det er organisasjonen FRI som definerer hvordan begrepene seksuell orientering, kjønnsidentitet og regnbuefamilier skal forstås. Det er deres identitet som skal forsvares, og det er dette likestillingsminister Abid Raja er forpliktet på. I denne virkeligheten er begrepet moral en vederstyggelighet staten aktivt skal motarbeide. Det er de som bryter normer for kjønn, seksualitet og samliv som skal støttes, ikke de som hevder at det finnes en moralsk standard. Det er faktisk det norsk diskrimineringslovgivning handler om.

Men Abid Raja krenker altså ikke bare det skeive samfunnet med sine uttalelser, han diskriminerer også med tanke på religion. Abid Raja er nemlig klar på at  også islam må modernisere seg, men uten å si at her har Vesten et moralsk fortrinn

Ministeren forteller til Vårt Land at da han i 2016 gikk ut og kalte flerkoneripraksisen til muslimer for «sexslaveri» og tok offentlig avstand fra praksisen, var det mange i sosiale medier og i avisen som mente han ikke var muslim.

De mente jeg var svikefull siden islam tillater praksisen. Jeg mener at også religioner på moderniseres. For 1400 år siden var det praktiske grunner for denne praksisen, men i vår virkelighet i dag har vi ikke plass til det.

Det hadde vært interessant dersom noen hadde våget å stille et enkelt spørsmål om moral og familieformer til barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse. Hvordan ville hun kommentert Abid Rajas etterlysning av moralske prinsipper? Det er nemlig en underlig opplevelse at den eneste som våger å snakke om moral i spørsmål om familieformer er en statsråd med muslimsk bakgrunn.

Man må gjerne si at polygami er i strid med norsk lov, men vi kan ikke komme forbi at den norske stat uten forbehold hyller FRI og organisasjonens feiring av Pride. Når denne virkelighetsoppfatningen i tillegg sammenfaller med muslimske tradisjoner, og vi som samfunn hyller multikulturalismen, bør Abid Raja innrømme at vi i vår virkelighet ikke bare har plass til polygami, men at vi i tillegg dyrker en normløshet som bereder grunnen for denne form for seksuelle orientering.

Den modernismen Raja ønsker for islam defineres nemlig av Pride-bevegelsens ideologi. Skal Abid Raja finne seg allierte i kampen mot polygami må han lete blant mennesker som fortsatt tror på moralske standarder.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Salvation Army

Et liberalt kupp i Frelsesarmeen

Uten forvarsel har det funnet sted en teologisk revolusjon i Frelsesarmeen. Det minner kanskje mest om et kupp begått av mennesker som bryter alt de

Gjelder demokratiet bare for flertallet?

Organisasjonen Foreldre.net har fått nei fra rektor ved Vågen videregående skole om å få leie lokaler til et foredrag om hvordan norske skoler underviser i