Natte himmelen

Kristen tro i strid med loven?

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

Det er flere som har advart mot konsekvensene av den nye likestillings- og diskrimineringslovgivningen, og en aktuell sak fra Vestfold viser hvilken vei utviklingen går.

Ved Gjennestad videregående skole i Vestfold, en skole eid av Normisjon, sa rektor nylig opp sin stilling fordi han ønsker å gifte seg med en mann. Nå utfordrer Venstre kunnskapsministeren på om skolen bryter friskoleloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Det skriver Dagen.

Normisjon anvender det de kaller et verdidokument overfor sine ansatte. I dette dokumentet står det blant annet:

 «Det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv.»

Ansatte og tillitsvalgte er forpliktet til å følge dokumentet og «kan ikke i liv eller arbeid opptre på en måte som åpenbart bryter med de etiske retningslinjene».

Leder i Normisjon, Svein Granerud, bekrefter overfor Dagen at rektoren trolig ville måttet slutte dersom han ikke selv gikk av.

I følge Dagen reagerer Venstres utdanningstalsmann på Stortinget, Carl-Erik Grimstad, på skolens praksis, og mener at det etterlates et «tydelig inntrykk av at en oppsigelse ville blitt en konsekvens av ekteskapsinngåelse, basert på kravene i verdidokumentet» I et skriftlig spørsmål til statsråden, skriver han:

Etter undertegnedes syn må dette ha konsekvenser for denne og andre skoler hvis en slik praksis er i strid med loven.

Spørsmålet ble sendt til tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han har nå gitt ansvaret for videregående skoler over til ny kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråden har bedt om utsatt svarfrist til fredag denne uken.

Grimstad peker på den nye likestilillings- og diskrimineringsloven, som trådte i kraft 1. januar, som slår fast at det er forbudt å diskriminere på grunn av seksuell orientering, og helt riktig peker Grimstad på den nye lovens skjerpede krav overfor arbeidsgivere

 Paragraf 29 slår fast at dette gjelder alle sider av et arbeidsforhold.

Paragraf 9 gir imidlertid unntak for forskjellsbehandling når det «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (…) har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket».

Grimstad mener ifølge Dagen at det ikke er «åpenbart at arbeidsgiver etter loven har anledning til å kreve å regulere ansattes privatliv etter ansettelse gjennom verdidokumenter».

Venstre respekterer at rektoren selv har tatt initiativet til oppsigelsen, men er kritisk til verdidokumentet Normisjons ansatte må forholde seg til.

Gjennestad skole får kritikk også på lokalt plan. I følge Dagen stiller Venstre-lederen i fylkeslaget i Vestfold, Magdalena Lindtvedt, seg undrende til at skolen kan styres av et «slikt verdidokument som bryter med lovverket og som strider mot grunnleggende verdier».

Hun mener at skolen bør nektes statsstøtte på grunn av sin «diskriminerende praksis».

Det er så altfor tydelig hvem som skal beskyttes med dagens likestillings- og diskrimineringslovgivning.

 

Publisert på Document.no 24. januar 2018

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Salvation Army

Et liberalt kupp i Frelsesarmeen

Uten forvarsel har det funnet sted en teologisk revolusjon i Frelsesarmeen. Det minner kanskje mest om et kupp begått av mennesker som bryter alt de

Foto: Jiroe Matia Rengel fra Unsplash

Relativismens slaveri

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av