Klepp vil ikke gi konservative menigheter økonomisk støtte

Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash
Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash

Klepp kommune på Jæren vedtok nylig at konservative menigheter ikke vil få støtte til sitt kulturelle arbeid.

De nye retningslinjene slår fast at aktivitetene som mottar kulturstøtte må regne alle medlemmer som valgbare til lederverv «uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Dermed mister de konservative kristne menighetene i kommunen over to hundre tusen kroner i årlig støtte til barne- og ungdomsarbeid.

Forslaget flertall med 20 mot 11 stemmer. Det var bare KrF og FrP stemte mot, Det til tross for at kommunedirektøren anbefalte å skrote forslaget.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Stillbilde fra Rammeplan for barnehage - Kjønn og likestilling, Utdanningsdirektoratet

Udir, norsk skole og Pride

Under overskriften Demokrati, mangfold og pride, skriver Udir på sine hjemmesider: Pride er en feiring av skeiv kjærlighet, mangfold, inkludering og retten til å elske