Category: Kommentar

Kjønnsrevolusjonen

Det har i den senere tid vært stadig større fokus på regjeringens arbeid for å tilpasse skole og barnehage den nye seksuelle hverdagen. Homoeventyr, trekantforhold

Les mer »

Er to syn mulig?

Er det mulig for kirkesamfunn å leve med to syn på den nye ekteskapsloven? I forkant av Stortingets vedtak ble det fra liberal fløy argumentert

Les mer »

Barn av surrogatmødre

De som følger debatten rundt surrogatmødre, vil oppleve at svært få tar utgangspunkt i barnet når de etiske problemstillingene drøftes. Dette er, med tanke på

Les mer »

Frihet i vår tid

I løpet av kort tid har Norge fått en ny ekteskapslov og arbeidsmiljølov. Ikke langt tilbake fikk vi en liberalisert bioteknologilov, og noen begynner å

Les mer »

Et konservativt hjertesukk

I forbindelse med den nye ekteskapsloven har konservative kristne kommet under stadig sterkere press, og kravet om å akseptere to syn i samlivsetiske spørsmål er

Les mer »

Medmor er her, hva nå?

Har ekteskapslovgivning betydning for mer enn forståelsen av mann og kvinne, kjærligheten mellom to, eller hva? Svært mange blir oppriktig fornærmet når noen av oss

Les mer »

Skeiv teori og ny ekteskapslov

Den nye ekteskapsloven vil styrke ekteskapet som institusjon. Dette har vært et viktig argument i kampen for lovendringen i ekteskapsloven. Men ingen stiller spørsmålstegn ved

Les mer »

Bare en rollemodell?

I diskusjonen rundt en ny ekteskapslov har den viktigste kampen stått om definisjonsmakten, og svært ofte har motstanderne av den kommende loven unnlatt å reagere på begrepsbruken og menneskesynet bak.

Les mer »