Category: Egne artikler

Som om de var hundevalper

«I mine øyne er det ikkje omsynet til barnet som gjer at surrogati er etisk problematisk. Foreldra er topp motiverte, og borna klarer seg difor

Les mer »

Kjønnsrevolusjonen

Det har i den senere tid vært stadig større fokus på regjeringens arbeid for å tilpasse skole og barnehage den nye seksuelle hverdagen. Homoeventyr, trekantforhold

Les mer »

Er to syn mulig?

Er det mulig for kirkesamfunn å leve med to syn på den nye ekteskapsloven? I forkant av Stortingets vedtak ble det fra liberal fløy argumentert

Les mer »

Barn av surrogatmødre

De som følger debatten rundt surrogatmødre, vil oppleve at svært få tar utgangspunkt i barnet når de etiske problemstillingene drøftes. Dette er, med tanke på

Les mer »