Category: Egne artikler

Straffeloven kan bli skeiv

Da Stortinget sommeren 2008 vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven var det mange kristne som mente at debatten knyttet til temaet burde legges død, at vi måtte

Les mer »

Når fornuften forsvinner

Skal man definere den vestlige kultur, er det vanskelig å komme utenom begreper som rasjonalitet og moralske absolutter. Med basis i en kristen tenkning har

Les mer »

Pridefestivalenes egentlige budskap

Hver sommer arrangeres det pridefestivaler overalt i den vestlige verden, våre politikere deltar, det forventes nærmest av dem. Men ingen stiller spørsmål ved festivalenes egentlige

Les mer »

Kristen tro i strid med loven?

Det er flere som har advart mot konsekvensene av den nye likestillings- og diskrimineringslovgivningen, og en aktuell sak fra Vestfold viser hvilken vei utviklingen går.

Les mer »

KrFs angrep på familien

Etter at Norge den 16. juni fikk en ny likestillings- og diskrimineringslov, er det grunn til å spørre om KrF er det vernet for familien de hevder å

Les mer »