Nok et skritt på vegen mot den totalitære stats uhyggelige verden

Foto: Nadine Shaabana fra Unsplash

Det foreslåtte forbud mot konverteringsterapi har betydelige problematiske sider når det gjelder forholdet til grunnleggende borgerrettigheter (menneskerettigheter). Et spørsmål som ikke har vært gjenstand for særlig debatt i saken, er om det er godt i samsvar med grunnleggende borgerrettigheter å bruke trussel om straff mot enhver uønsket handling uavhengig av hvor stort problem handlingen representerer. […]