Nord-Irland tillater likekjønnede ekteskap i landets kirker

Foto: Kristel Hayes fra Unsplash

Lovendringen, som ble varslet av den nordirske førsteministeren Robin Walker i juli, trådte i kraft torsdag. – Dette er en milepæl for likestillingen i Nord-Irland. Etter en lang kamp kan endelig likekjønnede par gifte seg i en kirke eller i en religiøs setting, sier Patrick Corrigan i Amnesty International ifølge BelfastLive . Det skjer etter at det […]

En framtid uten konservative prester i DNK?

Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash

NRK er på jakt etter konservative prester. I Sogndal er sokneprest Mikael Bruun i hardt vær. Han har nemlig det vi kaller et konservativt syn på kjønnsroller. Han mener det er galt å gi kvinner adgang til presteembete, noe som faller mange tungt for brystet. Foreldre til konfirmanter i Sogndal har gitt beskjed om at […]