Kampen mot ideen om flytende kjønn skaper nye allianser

Seilbåt

Radikal kjønnsteoris inntog i skole- og helsevesen har skapt allianser få hadde sett for seg, selv for få år siden. En av dem som har vært med å bidra til det, er den selverklærte lesbiske kvinnesaksvinnen Tonje Gjevjon som opplever at radikal kjønnsideologi skaper et fellesskap av kristne, mødre og kvinneaktivister som ønsker å rope […]

Eks-trans fortviler: Canada kan forby behandlingen som reddet livet hans

Trafikkskilt under vann

Eks-trans trygler canadiske politikere om ikke å forby terapi som reddet livet hans. Det er flere forhold ved vår tids seksuelle revolusjon som skremmer, og en av dem er likheten ved de lovene som vedtas, eller blir foreslått vedtatt, i hele den vestlige verden. Som i Norge, er det også i Canada fremmet forslag om […]