Kristen tro i strid med loven?

Det er flere som har advart mot konsekvensene av den nye likestillings- og diskrimineringslovgivningen, og en aktuell sak fra Vestfold viser hvilken vei utviklingen går. Ved Gjennestad videregående skole i Vestfold, en skole eid av Normisjon, sa rektor nylig opp sin stilling fordi han ønsker å gifte seg med en mann. Nå utfordrer Venstre kunnskapsministeren […]