Totalitær liberalisme

Den siste tiden har to saker vært med på å dominere Stavanger Aftenblad. Den ene handler om barnevernet og hvilke foreldre som risikerer å bli fratatt sine barn, den andre saken handler om Norsk Luthersk Misjonssamband og deres krav til ansatte ved egne skoler. Den 20. juli kunne Stavanger Aftenblad melde at en mor mistet omsorgen for […]